Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pagrindinės sąvokos:
Pardavėjas – interneto parduotuvė superkrautuvele.lt
Pirkėjas – bet kuris perkantysis interneto parduotuvėje superkrautuvėlė.lt
superkrautuvele.lt – interneto parduotuvė, kurios adresas www.superkrautuvele.lt
Šalys – viena šalis – Pirkėjas, kita šalis – Pardavėjas, toliau sutartyje abi vadinamos Šalimis.
Taisyklės – Superkrautuvele.lt prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės
1.2. Šios Taisyklės yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu superkrautuvele.lt susijusios nuostatos.
1.3. Pirkėjas, registruodamasis superkrautuvele.lt, su šiomis Taisyklėmis sutinka. Taip pat patvirtina, kad turi teisę registruotis ir pirkti prekes superkrautuvele.lt
Jei Pirkėjas nesutinka ar nepritaria visoms ar daliai Taisyklių nuostatų, Superkrautuvėlė rekomenduoja prekių nepirkti.
Superkrautuvėlė neprisiima jokios atsakomybės, jei Pirkėjas, neatsižvelgdamas į rekomendacijas, nesusipažino su Taisyklėmis ir dėl to patyrė tam tikrų nuostolių.
1.4. Taisykles Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti, taisyti. Pirkėjai apie tai bus informuojami el. paštu.
1.5 Registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje superkrautuvele.lt turi teisę:
veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
nepilnamečiai iki aštuoniolikos metų amžiaus – tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
juridiniai asmenys;
visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Prieš pirkdamas superkrautuvele.lt Pirkėjas privalo užsiregistruoti interneto parduotuvės svetainėje. Registruodamasis Pirkėjas turi įvesti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, ir slaptažodį.
2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti, taip pat sutinka, jog el. pašto adresas bus naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.3. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
2.4. Pardavėjas užtikrina, kad visi duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.Pirkimo-pardavimo sutartis

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „PATVIRTINKITE“.
3.2. Kiekvienas prekių užsakymas, susipažinus su Taisyklėmis ir patvirtinus apie tai, prilyginamas prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui
3.3. Sutartis laikoma įvykdyta, kai Pirkėjas apmoka už užsakytas prekes, o Superkrautuvėlė pristato jas Pirkėjui.
3.4. Sutartis laikoma nutraukta, jei Pirkėjas atšaukia užsakymą, t.y. nesumoka už užsakytas prekes per 12 val. Tokiu atveju Pirkėjas neturi teisės reikalauti gauti prekę, kurią ketino įsigyti.
3.5. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes superkrautuvele.lt , vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su superkrautuvele.lt, informuodamas Pardavėją raštu (elektroniniu paštu), nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį bei grąžinimo priežastį ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl (vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis “Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”):

 • parfumerijos, kosmetikos ir tualetinių preparatų;
 • fotografijos ir kinematografijos prekių;
 • spausdintų knygų, reprodukcijų ir kitų poligrafijos pramonės dirbinių;
 • audinių;
 • kiliminės grindų dangos, išskyrus kilimus ir kilimėlius;
 • megztų vyriškų, vaikiškų, moteriškų apatinių drabužių;
 • kūdikių drabužėlių;
 • pėdkelnių, kojinių, puskojinių ir kitų panašių prekių;
 • siūtų vyriškų, moteriškų arba vaikiškų apatinių marškinių, naktinių
 • marškinių, pižamų ir panašių prekių;
 • liemenėlių, korsetų ir panašių prekių;
 • perlų, brangakmenių, tauriųjų metalų ir jų dirbinių, išskyrus dirbtinę
 • bižuteriją;
 • televizijos vaizdo ir garso įrašymo bei atkūrimo aparatų;
 • laikrodžių;
 • baldų, patalynės reikmenų, šviestuvų;
 • žaislų, žaidimų;
 • optikos prekių.

4.3. Punkte 4.2 nurodytomis teisėmis Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
4.4. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka ir pirkimo momentu galiojančiomis kainomis.
4.5. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie superkrautuvele.lt duomenų. Kitu atveju Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl Pirkėjo patirtos žalos.
4.6.Pirkėjas įsipareigoja registruodamasis pateikti teisingus duomenis, o jiems pasikeitus – atnaujinti. Jei Pirkėjas neatnaujino savo duomenų ar pateikė juos klaidingus ir dėl to laiku negavo, išvis negavo ir pan. prekių, atsirado papildomų mokesčių ir kitų su prekių tiekimu susijusių pakitimų, jis neturi teisės reikšti superkrautuvele.lt pretenzijų.

5. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar nevykdo Pirkėjo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar apriboti galimybę naudotis superkrautuvele.lt
5.2. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu.
5.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
5.5. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti superkrautuvele.lt įsigytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pirkimo.
5.6. Pardavėjas turi teisę vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti, taip pat taikyti nuolaidas.

6.Prekių kainos

6.1. Prekių kainos superkrautuvele.lt nurodomos eurais, PVM įtrauktas į kainą.

7. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

7.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:

 • elektronine bankininkyste, atsiskaitymo partneris – paysera.lt;
 • tiesiogiai sumokėti į „Euro Trade LT“ UAB (į.k.301800717) sąskaitą Nr. LT77 7044 0600 0646 6090 (bankas: AB SEB bankas, b.k.:70440), mokėjimo paskirtyje nurodant užsakymo numerį.

7.2. Pirkėjas įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys.

8. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą. (t.p. 4.6 punktas)
8.2. Prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas, taip pat Lietuvos paštas.
8.3. Prekių pristatymo mokestis ES šalyse- 20 Eu; Lietuvoje – 3,63 Eu; Lietuvos paštu – 2,50 Eu (atsiimant patiems); Vilniuje, atsiimant patiems atstovybėje Kalvarijų g.125, I korpusas, 433 kab., nėra jokio pristatymo mokesčio.
8.4. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį.
8.5. Prekės pristatymo preliminarus terminas – iki 7 darbo dienų. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.
8.6. Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą.
Pirkėjui pasirašius perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurie atsirado ne dėl gamyklos broko, bei prekės komplektacijos neatitikimų nėra.
Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė yra pažeista ir/ar yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu jie nėra gamyklos brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
8.7. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

9. Prekių grąžinimas

9.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
9.2. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir pardavėjas su Pirkėju neaptarė jos trūkumų, Pirkėjas turi teisę per 7 (septynias darbo dienas) nuo apmokėjimo iš pardavėjo reikalauti:
pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
atitinkamai sumažinti prekės kainą;
per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
9.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą;
9.4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų, numatytų punkte 9.3.
9.5. Grąžindamas ar norėdamas pakeisti kokybišką prekę, jos siuntimo išlaidas apmoka pats Pirkėjas.
9.6. Prekės grąžinamos, taisomos ar keičiamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.
9.7. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pavedimu pervedimu į mokėtojo banko sąskaitą.

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą ir jų saugumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, tretiesiems asmenims atskleidė savo asmens ar prisijungimo prie superkrautuvele.lt duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
10.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie superkrautuvele.lt
10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.